Tillgänglighetsredogörelse

Affärsverken står bakom den här webbplatsen
Affärsverken ansvarar för webbplatsen. Webbplatsen används också av Miljöteknik, Karlshamns energi och Torsnet. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Denna tillgänglighetsredogörelse beskriver hur affarsverken.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
Hur tillgänglig är webbplatsen
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.
Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från affarsverken.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-post till kundservice@affarsverken.se, eller ringa kundservice 0455-783 75 så hjälper vi dig.
Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post till eller via formuläret på denna sida så att vi får veta att problemet finns.
Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Innehåll som inte är tillgängligt
Uppdateras efter testningen är klar.
Hur vi testat webbplatsen
Sidan inväntar test efter ny lansering.