Hoppa direkt till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Affärsverken står bakom den här webbplatsen
Affärsverken ansvarar för webbplatsen. Webbplatsen används också av Miljöteknik, Karlshamn energi och Torsnet. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Denna tillgänglighetsredogörelse beskriver hur affarsverken.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
Hur tillgänglig är webbplatsen
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Leverantören av webbplatsen arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten i sitt utvecklingsarbete. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.
Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från affarsverken.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-post till , eller ringa kundservice 0455-783 75 så hjälper vi dig.
Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post till eller via formuläret på denna sida så att vi får veta att problemet finns.
Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Innehåll och funktioner som inte är tillgängligt
• Formulär och pop-uper kan vara svåra att använda och slutföra med hjälp av hjälpmedel.
• En del text är liten och i formulär fungerar det inte att förstora texten med webbläsarens inbyggda funktioner.
• Kontrast mellan text och bakgrund är ibland för svag vilket gör en del text svår att läsa, framför allt felmeddelanden.
• Webbplatsen använder sig av så kallade SVG-bilder som kan vara svåra att förstå med hjälpmedel.
Testningen är gjord 2023-05-10 av en extern part, Milou Communication AB, och ovan är baserat på deras testresultat.